ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอาจารย์ดี ฉนฺโน"

บรรทัด 48:
ปี [[พ.ศ. 2472]] [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] ได้สร้างสำนักสงฆ์และจำพรรษาที่ ''วัดป่าโคกโจด'' ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ละมิจฉาทิฐิ เลิกจากการถือภูตฝีปีศาจ ให้ตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมน์ กำหราบหมอผีมนต์ดำเดรัชฉานวิชา รักษาชาวบ้านด้วยยาสมุนไพร ตลอดระยะเวลา 3 ปี
 
ปี [[พ.ศ. 2475]] [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] ได้ออกเดินธุดงค์ไปโปรดประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ผ่านบ้านโสกแสง [[อำเภอน้ำพอง]] บ้านเม็งใหญ่ บ้านยางคำ [[อำเภอหนองเรือ]] และบ้านกุดเค้า [[อำเภอมัญจาคีรี]] [[จังหวัดขอนแก่น]] จึงได้พำนักจำพรรษาบริเวณนี้
 
ปี [[พ.ศ. 2476]] [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] ได้จำพรรษาอยู่ที่ ''วัดป่าศิลาวิเวก'' อำเภอเมือง [[จังหวัดมุกดาหาร]] ในช่วงนี้ท่านได้ปฎิบัติธรรมกรรมฐานทำความเพียรอย่างอุกฤษฎ์ และได้รับ ''สามเณรถิร บุญญวรรณ'' เป็นศิษย์ ซึ่งต่อมาก็คือ ''หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม'' หรือ [[พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (ถิร ฐิตธมฺโม)]]
ผู้ใช้นิรนาม