ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันเด็กแห่งชาติ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| พ.ศ. 2561
| ศิษย์ดีรู้คิด ครูดี มีศรัทธารู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี<ref>{{cite web | title = นายกฯ นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี’61ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” หวังเด็กตั้งใจใฝ่เรียนรู้ | publisher = [[มติชนรัฐบาลไทย]] โดย [[สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี]] | url =httpshttp://www.matichonthaigov.cogo.th/news/775768contents/details/8935 | date = 22 ธันวาคม 2560 | accessdate = 22 ธันวาคม 2560}}</ref>
|}
 
413

การแก้ไข