ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันเด็กแห่งชาติ (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| พ.ศ. 2503
| ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2504
|-
| พ.ศ. 2561
| รู้คิดขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า รู้เท่าทันจงเป็นเด็กที่ห้ามสงสัย ปิดหู ปิดตาปิดปากไว้ สร้างสรรค์เทคโนโลยี<ref>{{cite web | title = นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็ก ปี’61 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” หวังเด็กตั้งใจใฝ่เรียนรู้ | publisher = [[มติชน]] | url =https://www.matichon.co.th/news/775768 | date = 22 ธันวาคม 2560 | accessdate = 22 ธันวาคม 2560}}</ref>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม