ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอาจารย์ดี ฉนฺโน"

(ประวัติ)
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
* พระครูพิบูลธรรมภาณ (โชติ อาภคฺโค), ผู้ให้ข้อมูล.
* ภาพพระอุโบสถวัดภูเขาแก้วในปัจจุบัน : งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560. http://www.lib2.ubu.ac.th/isaninfo/?p=2951
* ภาพพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดดอนธาตุ : งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560. http://www.lib2.ubu.ac.th/isaninfo/?p=2949
 
[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย]]
ผู้ใช้นิรนาม