ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอาจารย์ดี ฉนฺโน"

ประวัติ
(ประวัติ)
'''พระอาจารย์ดี ฉนฺโน''' หรือ '''หลวงปู่ดี ฉนฺโน''' เป็นพระภิกษุฝ่าย[[วิปัสสนาธุระ]] สังกัดคณะสงฆ์[[ธรรมยุติกนิกาย]] ลูกศิษย์องค์สำคัญของ [[พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล)]] และ [[พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต]]
 
''[[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน'']] ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยใจคอหนักแน่น เด็ดเดียว เก่งในด้านวิปัสสนากรรมฐาน ชำนาญด้านกสิณและอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เป็นนักเทศนาโวหาร เป็นผู้มีวิชาคาถาอาคมเก่งกล้า เป็นนักอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังชำนาญในด้านช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างปั้นดินเผา งานแกะสลัก และงานเขียนภาพ อีกทั้งยังมีความรู้ด้านยาสมุนไพร ถือได้ว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการช่างและแพทย์แผนโบราณอีกด้วย
 
== ชาติกำเนิด ==
'''พระอาจารย์ดี ฉนฺโน''' หรือ '''หลวงปู่ดี ฉนฺโน''' เดิมมีชื่อว่า '''''ดี วงศ์เสนา''''' เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม [[พ.ศ. 2435]] ณ ''เมืองพนมไพรแดนมฤค'' หรือบ้านกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน บิดาชื่อ ''หลวงอินทร์ วงศ์เสนา'' มารดาชื่อ ''จันทรา วงศ์เสนา'' เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมดรวม 9 คน
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2452]] ครอบครัวของ ''[[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน'']] ได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ ''บ้านกุดแห่'' ตำบลหนองสิม อำเภอบุ่ง จังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น หรือในปัจจุบันคือ บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่ [[อำเภอเลิงนกทา]] [[จังหวัดยโสธร]]
 
== อุปสมบท ==
คณะศิษย์ได้เดินทางติดตาม [[หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล]] ไปพำนักที่จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนั้นมีไม่น้อยกว่า 70-80 รูป หลวงปู่ใหญ่เสาร์จึงแบ่งคณะศิษย์ออกเป็นหลายกลุ่มหลายคณะ โดยมีศิษย์อาวุโสรับเป็นหัวหน้าแต่ละคณะ พร้อมทั้งกำหนดหมู่บ้านต่างๆ ที่แต่ละคณะจไปพำนักเพื่อโปรดญาติโยมชาวเมืองอุบลราชธานี เช่น [[หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล]] ไปพำนักจำพรรษาที่บ้านข่าโคม บ้านเกิดของท่าน [[พระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสีโล]] ศิษย์อาวุโสฝ่าย[[มหานิกาย]] ไปตั้งวัดจำพรรษาอยู่ที่บ้านชีทวน [[พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปุญโญ]] ไปอยู่บ้านท่าศาลา [[พระอาจารย์ทอง อโสโก]] ไปอยู่บ้านสวนงัว และ[[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] ไปอยู่บ้านกุดแห่ ซึ่งเป็นบ้านของท่าน เป็นต้น
[[File:วัดภูเขาแก้ว7.jpg|thumb|พระอุโบสถวัดภูเขาแก้ว ในปัจจุบัน]]
ปี [[พ.ศ. 2480]] [[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)]] ในขณะที่ดำรงสมณศักดิ์เป็น ''พระพรหมมุนี'' และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส[[วัดสุปัฏนาราม]]และเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา ได้ขอให้ [[พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล)]] พิจารณาสร้างวัดป่ากรรมฐานขึ้นที่[[อำเภอพิบูลมังสาหาร]] ด้วยเหตุนี้ [[หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล]] จึงมอบหมายให้ [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] ออกธุดงค์ไปยัง[[อำเภอพิบูลมังสาหาร]] ตั้งสำนักปฎิบัติธรรมกรรมฐานที่ '''ป่าช้าโคกภูดิน''' บริเวณเนินเขาสูง โดยมี[[สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)]]และชาวอำเภอพิบูลมังสาหารได้ให้การสนุนสนับให้การอุปถัมภ์สนับสนับ ชาวบ้านเรียกสำนักแห่งนี้ว่า ''วัดป่าภูดิน'' หรือ ''วัดป่าภูเขาแก้ว'' โดยซึ่งมี [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและอยู่จำพรรษาที่วัดแห่งนี้ในช่วงปัจฉิมวัยเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งหรือในปัจจุบันก็คือ [[วัดภูเขาแก้ว]] [[อำเภอพิบูลมังสาหาร]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
 
ปี [[พ.ศ. 2481]] [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] และชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ก่อสร้าง [[วัดดอนธาตุ]] ขึ้นเพื่อถวาย [[หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล]] เนื่องด้วยหลวงปู่ใหญ่เสาร์ได้ไปสำรวจเกาะแก่งน้อยใหญ่ตามลำ[[แม่น้ำมูล]]ทางตอนใต้ของเมืองพิบูลมังสาหาร และได้ปรารภว่าอยากสร้าง ''เกาะดอนธาตุ'' ขึ้นเป็นวัดป่ากรรมฐานเพราะมีความเหมาะสม จึงมอบหมายให้ [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] รับหน้าที่ดูแลการสร้างวัดและเสนาสนะต่อไป ซึ่งในวัดแห่งนี้ได้สร้าง ''พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)'' ขึ้นตามดำริของ[[หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล]] โดยมี [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] เป็นช่างปั้นพระพุทธรูปในครั้งนี้ และในการนี้ [[หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล]] ได้ตั้งชื่อ ''เกาะดอนธาตุ'' แห่งนี้ว่า ''วัดเกาะแก้วพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา'' ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นเรียกสั้นๆว่า ''วัดเกาะแก้ว'' ต่อมากรมการศาสนาได้เปลี่ยนชื่อให้เป็น [[วัดดอนธาตุ]] ในปัจจุบัน ซึ่งปัจฉิมวัยของ[[หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล]] ได้พำนักจำพรรษา ณ [[วัดดอนธาตุ]] [[อำเภอพิบูลมังสาหาร]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] อันเป็นสถานที่ที่ [[พระอาจารย์ดี ฉนฺโน]] สร้างถวายแห่งนี้ [[File:วัดดอนธาตุ1.jpg|thumb|พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ณ วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี]]
ผู้ใช้นิรนาม