ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด่านเจดีย์สามองค์"

เพิ่มรูป เจดีย์สามองค์ของด่านเจดีย์สามองค์
(เพิ่มรูป เจดีย์สามองค์ของด่านเจดีย์สามองค์)
 
พื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของชาวเขาหลายเผ่า รวมไปถึง[[กะเหรี่ยง]]และ[[มอญ]] ผู้ซึ่งไม่ได้รับหรือไม่ต้องการได้รับสัญชาติพลเมืองจากทั้งไทยและพม่า กองทัพแบ่งแยกดินแดนพยายามที่จะยึดครองช่องเขานี้จากพม่า โดยชาวมอญได้ควบคุมช่องเขามาจนกระทั่ง ค.ศ. 1990 แต่ในปัจจุบันกองทัพพม่าได้เข้าควบคุมช่องเขานี้อีกครั้งหนึ่ง
[[ไฟล์:ด่านเจดีย์สามองค์.jpg|thumb|เจดีย์สามองค์ของด่านเจดีย์สามองค์]]
 
== อ้างอิง ==
26

การแก้ไข