ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคก้าวหน้า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
** [[พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)]] จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 มีนาย[[อุทัย พิมพ์ใจชน]] เป็นหัวหน้าพรรค และมีนาย[[บุญเกิด หิรัญคำ]] เป็นเลขาธิการพรรค
** [[พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2541)]] ที่มีนายสุวัฒน์ ยมจินดา เป็นหัวหน้าพรรค และมีนายพูนทรัพย์ บุญทอง เป็นเลขาธิการพรรค
* [[พรรคก้าวหน้า (เกาหลีใต้)]]
* [[พรรคก้าวหน้า (สิงคโปร์)]] (Progressive Party)
{{แก้กำกวม}}
1,473

การแก้ไข