ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เว็บ = http://isi.spu.ac.th/
}}
'''สถาบันวิทยาการสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม''' เป็นหน่วยงานภายใต้[[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม]] ดำเนินงานด้านวิจัยพัฒนา ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และการประยุกต์ใช้[[วิทยาการคอมพิวเตอร์]]ในรูปแบบที่สามารถนำผลงานวิจัยพัฒนามาใช้ในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ กิจการภาครัฐ ตลอดจนด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
 
== บุคลากร ==
2,641

การแก้ไข