ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคุณจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ 4"

<br /> using AWB
(<br /> using AWB)
| height =
| term =
| parents = [[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)]] </br />คล้าย บุนนาค
| spouse = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| children = • [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน]]<br>• [[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]]<br>• [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน]]
* [[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]] ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี]]
 
[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงสถาปนาเจ้าจอมมารดาสำลีเป็น '''เจ้าคุณจอมมารดาสำลี''' เมื่อวันที่ [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2443]] ซึ่งพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีได้มีพระหัตถเลขาถึง[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์]]ในเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งว่า
{{คำพูด|...ด้วยแม่มีความยินดีที่จะบอกลูกว่า ในการถือน้ำเมื่อวานนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณยายเป็นเจ้าคุณโดยยกเหตุว่า เป็นผู้มีบรรดาศักดิ์และเป็นพระญาติวงศ์ กับทั้งเป็นเจ้าจอมทูนหม่อมปู่ เป็นมารดาของแม่ ให้เรียกกันโดยสามัญว่า ''เจ้าคุณตำหนักเดิม'' (เพราะเหตุว่าอยู่ตำหนักเดิมของทูนหม่อมปู่) ในบาญชีเบี้ยหวัดเรียกเจ้าคุณจอมมารดา แม่รู้สึกดีมากในข้อที่ทรงยกว่าเป็นพระญาติวงศ์ เพราะคนใหม่ ๆ โดยมากไม่ใคร่รู้สึกว่าตระกูลข้างแม่เราเป็นพระญาติสนิทแก่พระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ รัชกาลอย่างไร...<ref> จิรวัฒน์ อุตตมะกุล, นายแพทย์. ''พระภรรยาเจ้า และสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่ 5''. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ลายคำ, 2552, หน้า 447</ref>}}
 
== ถึงแก่พิราลัย ==
เจ้าคุณจอมมารดาสำลีถึงแก่พิราลัยในรัชกาลที่ 5 เมื่อวัน 21 มกราคม พ.ศ. 2443 เวลาเที่ยง ณ บ้านตำบลหน้า[[วัดชิโนรสารามวรวิหาร]] สิริอายุ 65 ปี เวลาหนึ่งทุ่มพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการผู้ใหญ่ ได้ร่วมรดน้ำศพ แล้วย้ายศพมาไว้ที่หอนิเพทพิทยา ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งขัดต่อพระราชประเพณีในการที่จะนำศพสามัญชนที่เสียชีวิต เข้ามายังพระบรมมหาราชวัง แต่่[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงให้เหตุผลว่าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่[[สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี|สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ]] และสมเด็จ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร|เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์]] ในการบำเพ็ญกุศลศพ และยังทรงพระกรุณาฯ ให้ใช้คำว่า พิราลัย แก่เจ้าคุณจอมมารดาเป็นกรณีพิเศษ นอกจานี้ยังได้รับพระราชทานโกศกุดั่นน้อยประกอบศพ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2443/044/634.PDF ข่าวพิราไลย], เล่ม 17, 27 มกราคม 2443, หน้า 634</ref> อีกด้วย
 
ได้รับพระราชทานเพลิงบุพโพเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ร.ศ. 120<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/036/699_2.PDF การพระราชทานเพลิงบุพโพ เจ้าคุณจอมมารดาสำลี], เล่ม 18, 8 ธันวาคม 2444, หน้า 699</ref> และรับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุผ้าขาวจตุรมุขยอดมณฑป ท้องสนามหลวง ได้รับพระราชทานโกศกุดั่นใหญ่ประกอบศพ เมื่อวันที่ 15 มกราคม ร.ศ. 120<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2444/043/831_1.PDF การเมรุท้องสนามหลวง], เล่ม 18, 26 มกราคม 2444, หน้า 831-7</ref>
1,049

การแก้ไข