ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรอยุธยา"

ไม่ต้องโยงมาที่เดิม
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ไม่ต้องโยงมาที่เดิม)
| symbol_type = ตราแผ่นดิน
| image_map = Map-of-southeast-asia 1400 CE.png
| image_map_caption = แผนที่อุษาคเนย์ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15:<br /> '''สีม่วงน้ำเงิน:'''[[ อยุธยา ]]<br />'''สีเขียวเข้ม:''' [[อาณาจักรล้านช้าง|ล้านช้าง]]<br />'''สีม่วง:''' [[อาณาจักรล้านนา|ล้านนา]]<br />'''สีส้ม:''' [[อาณาจักรสุโขทัย|สุโขทัย]]<br />'''สีแดง:''' [[จักรวรรดิขะแมร์]]<br />'''สีเหลือง:''' [[อาณาจักรจามปา|จามปา]]<br />'''สีน้ำเงิน:''' ไดเวียด
| capital = - กรุงเทพทวารดีศรีอยุธยา<br />
- พิษณุโลก <small> (2006-2031) <ref>ดนัย ไชยโยธา. (2543). '''พัฒนาการของมนุษย์กับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย เล่ม ๑'''. โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. หน้า 305.</ref></small><br />
ผู้ใช้นิรนาม