ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าญองยาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
''' พระเจ้านยองยาน ''' ({{lang-roman|Nyaungyan}} , 8 พฤศจิกายน 1555 – 5 พฤศจิกายน 1605) กษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่ง[[ราชวงศ์ตองอู]] ครองสิริราชสมบัติระหว่างปี ค.ศ. 1599–1605 ประสูติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1555 เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กใน [[พระเจ้าบุเรงนอง]] ที่ประสูติแต่พระสนมพระองค์เป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดากับ [[พระเจ้านันทบุเรง]]
{{มีอักษรพม่า}}
 
''' พระเจ้านยองยาน ''' ({{lang-roman|Nyaungyan}} , 8 พฤศจิกายน 1555 – 5 พฤศจิกายน 1605) กษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่ง[[ราชวงศ์ตองอู]] ครองสิริราชสมบัติระหว่างปี ค.ศ. 1599–1605 ประสูติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1555 เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กใน [[พระเจ้าบุเรงนอง]] ที่ประสูติแต่พระสนมพระองค์เป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดากับ [[พระเจ้านันทบุเรง]]
 
หลังจากพระเจ้านันทบุเรงถูกปลงพระชนม์ที่ [[ตองอู]] เจ้านยองยานซึ่งประทับอยู่ที่ [[อังวะ]] จึงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่พระนามว่า ''' พระเจ้าสีหสุธรรมราชา ''' พร้อมกับย้ายเมืองหลวงจากตองอูมาที่อังวะและประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1600
ทางประวัติศาสตร์ได้เรียกยุคของพระองค์ว่าเป็น "ยุคนยองยาน" หรือ "ราชวงศ์ตองอูยุคหลัง" เพราะเป็นยุคสมัยที่ราชวงศ์ตองอูได้รื้อฟื้นและสถาปนาความเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองในแถบนี้ขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ หลังล่มสลายไปจากการสิ้นพระชนม์ของ[[พระเจ้าบุเรงนอง]]และ[[พระเจ้านันทบุเรง]]ก่อนหน้านั้น
 
พระองค์สวรรคตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1605 ที่ [[รัฐฉาน]] ระหว่างทรงทำสงครามกับหัวเมืองไทใหญ่ พระราชโอรสที่สืบราชสมบัติต่อ คือ [[พระเจ้าอโนเพตลุน]]
 
==อ้างอิง==
{{ตองอู}}
 
{{birth|1555}}
{{death|1605}}
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์ตองอู]]
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์พม่า]]
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ราชวงศ์ตองอู]]
ผู้ใช้นิรนาม