ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7324950 สร้างโดย 1.47.44.133 (พูดคุย))
| <small>ม.ร.ว.หญิงภาวิณีจรัสเรือง สว่างวงศ์ (คุณหญิงเล็ก)</small> || <small>[[ประภาพรรณ นาคทอง]]</small> || <small>[[กัณฑรีย์ นาคประภา]]</small> || -||[[สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง]] || [[ทาริกา ธิดาทิตย์]] || [[ดวงตา ตุงคะมณี]] || [[สกาวใจ พูนสวัสดิ์]] || [[ณัฐชา นวลแจ่ม]]
|-
| <small>หม่อมพรรณราย สว่างวงศ์ ณ อยุธยา (หม่อมแม่)</small> || [[กำจาย รัตนดิลก]] || <small>มนัส บุณยเกียรติ</small> || <small>[[กัณฑรีย์ นาคประภา]]</small>|| [[มนัส บุณยเกียรติ]] || [[ศรินทิพย์colspan="2" ศิริวรรณ]]align="center" || [[ศรินทิพย์ ศิริวรรณ]] || [[ญาณี จงวิสุทธิ์]] || [[ดวงดาว จารุจินดา]]
|-
| <small>ม.ร.ว.หญิงภารดีสว่างวัฒน์ สว่างวงศ์ (คุณหญิงใหญ่)</small> || สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย || -|||| [[บุศรา นฤมิตร]] || <small>[[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช]]</small> || [[ทาริกา ธิดาทิตย์]] || [[จินตหรา สุขพัฒน์]] || [[นุสบา ปุณณกันต์]]
| นกุล || [[ลือชัย นฤนาท]] ||- || [[รุจน์ รณภพ]] ||- || [[ชัยรัตน์ เทียบเทียม]] || [[ธำรง วิจิตสาร]] || [[นภัสกร มิตรเอม]] || [[ชยพล บุนนาค]]
|-
| <small>ม.ร.ว.ภานุทัตสวัสดี สว่างวงศ์ (คุณชายน้อย)</small> ||- ||- || - || colspan="2" align="center" | [[สมคิด หงสกุล]] || [[นรา กุยะเนตร]] || -
| [[พลวิทย์ มีอิ่ม]] || [[พีรพล เพิ่มเพ็ชร์]]
|-
| นมทิพย์ || -||- ||- || [[มาลี เวชประเสริฐ]] || [[สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต]] || [[บรรเจิดศรี ยมาภัย]] || [[น้ำเงิน บุญหนัก]] || [[วาสนา สิทธิเวช]]
|-
| แพรวพรรณ อลงกรณ์ || -||- ||- || -|| <small>[[สุทธิจิตรcolspan="2" วีระเดชกำแหง]]</small>align="center" || <small> [[สุทธิจิตร วีระเดชกำแหง]]</small> || [[รัญญา ศิยานนท์]] || [[สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์]]
|-
| แสงโสม อลงกรณ์ ||- || -|| -|| -|| - || [[สำราญจิต มารุตวงศ์]] || [[บุศรา เบญจวัฒน์]] || [[ปทิตตา อัธยาตมวิทยา]]
731

การแก้ไข