ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทวัสนิยม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ขาดอ้างอิง}}
{{God}}
'''เทวัสนิยม''' ({{lang-en|deism}}) เป็นแนวความคิดที่สำคัญใน[[ศตวรรษที่ 18]] โดยใน[[ศตวรรษที่ 17]] เป็นยุคแห่งเหตุผล นักคิดทั้งหลายต่างพยายามที่จะสร้าง[[ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์|ระบบการวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์]]ที่ได้ผลและสมเหตุสมผลขึ้น โดยไม่ยอมพึ่งพาอาศัยอำนาจเหนือธรรมชาติต่าง ๆ [[พระเจ้า]]เป็นเพียงผู้สร้าง[[โลก]]เท่านั้น เราจะเห็นการแบ่งเป็นฝักฝ่ายระหว่าง[[ศาสนา]]กับ[[วิทยาศาสตร์]]ได้เกิดขึ้น พวกหัวเก่าโจมตีพวกหัวใหม่ว่าต่อไปนี้จะไม่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์หลงเหลืออยู่อีก การถกเถียงเป็นไปอย่างกว้างขวางอันเป็นเหตุให้เกิดความคิดแบบเทวัสนิยมขึ้นมา
ผู้ใช้นิรนาม