ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:แผนผังพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{familytree | | | | | | |!| | | |!|!=}}
{{familytree | | | | | |K5| |บวร 6|K5= [[ไฟล์:Emblem of the House of Chakri.svg|20px|Monarch]]<sup>(5)</sup><br>'''[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]'''|บวร 6= [[กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ]]}}
{{familytree | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.|v=}}
{{familytree | | | | | |K6| |M| | |K7|K6 = [[ไฟล์:Emblem of the House of Chakri.svg|20px|Monarch]]<sup>(6)</sup><br>'''[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]]'''|M= [[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก]]|K7= [[ไฟล์:Emblem of the House of Chakri.svg|20px|Monarch]]<sup>(7)</sup><br>'''[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]'''}}
{{familytree | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|.=}}
{{familytree | | | | | | | | | |K8| |K9|K8= [[ไฟล์:Emblem of the House of Chakri.svg|20px|Monarch]]<sup>(8)</sup><br>'''[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]]'''|K9= [[ไฟล์:Emblem of the House of Chakri.svg|20px|Monarch]]<sup>(9)</sup><br>'''[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]'''}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | |!|!=}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | |K10|K10= [[ไฟล์:Emblem of the House of Chakri.svg|20px]]<sup>(10)</sup><br>'''[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]]'''}}
{{familytree/end}}
 
119

การแก้ไข