ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เมื่อกล่าวถึงคำว่า "สามย่าน" สามารถ[[การอนุมาน|อนุมาน]]ถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ เพราะอาณาเขตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อกับสี่แยก 2 แห่ง คือ[[แยกสามย่าน]]และ[[แยกปทุมวัน]] ทั้งสองแห่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของ[[กรุงเทพมหานคร]]และ[[ประเทศไทย]]<ref>"[http://www.siam-square.com/ Siam Square - Siam-Square.com]". ''Siam-Square.com''. Retrieved 2016-12-10.</ref> เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน [[พิพิธภัณฑ์]] [[หอศิลป์]]และ[[ศูนย์การค้า]]หลายแห่ง<ref>ชฎาทิพ จูตระกูล,Positioning Magazine. [http://www.positioningmag.com/content/ ชฏาทิพ-จูตระกูล-“สี่แยกปทุมวันทรงพลังที่สุด”] เข้าถึงวันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2559</ref> จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ref name=":16">PCL., The Post Publishing. "จุฬาฯโมเดล สูตรมหาวิทยาลัยดันเมืองโต." www.posttoday.com. Accessed May 20, 2017. http://www.posttoday.com/property/mrt/news/495368.</ref> และถูกใช้ใน[[การแปรอักษร]]ตอบโต้ ในงาน[[งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์]] ที่จัดขึ้นทุกปีระหว่างสอง[[มหาวิทยาลัย]]เก่าแก่ของ[[ประเทศไทย]]คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ที่สนามศุภชลาศัย [[กรีฑาสถานแห่งชาติ]]<ref>เว็บแรกที่คุณเลือก, กระปุกดอตคอม. "[https://education.kapook.com/view141561.html รวมแปรอักษรเด็ดเผ็ดแซ่บ งานบอลธรรมศาสตร์-จุฬาฯ งานแซะ งานจิก งานฮา มาเต็ม !]". ''kapook''. Retrieved 2017-10-03.</ref>
 
[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]ครั้งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 ถือเป็นพิธีสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีขึ้นครั้งแรกในประเทศ บุคคลสำคัญจากหลายสาขาอาชีพได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ [[เอกอัครราชทูต]]จากนานาประเทศ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศ ในการนี้[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]และ[[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี]]เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นการหน้าที่นั่งของ[[พระมหากษัตริย์ไทย]]ทุกพระองค์นับแต่นั้นเป็นต้นมา<ref name=":19">หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม. 7 พฤศจิกายน 2552. http://www.memocent.chula.ac.th/article/พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม/ (2 ตุลาคม 2559 ที่เข้าถึง).</ref> กล่าวคือหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่สามารถเสด็จได้ ก็จะเป็นการถวายปฏิญญาต่อพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์และรับพระราชทานปริญญาบัตรจากผู้แทนพระองค์ ธรรมเนียมนี้ได้ใช้ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในเวลาต่อมา ทั้งนี้ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผลทางกฎหมายก่อนที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2477<ref>ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๔๗๗. 21 เมษายน 2478. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/82.PDF (2 ตุลาคม 2559 ที่เข้าถึง).</ref> ถึง 4 ปี เพราะมีพระบรมราชโองการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2459 เป็นกฎหมายที่ให้สิทธิและอำนาจอันชอบธรรมแก่มหาวิทยาลัย ในการประสาทปริญญาแก่นิสิตผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนแล้ว<ref>ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศ เรื่อง ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ . 15 เมษายน 2460. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/20.PDF (2 ตุลาคม 2559 ที่เข้าถึง).</ref>
 
ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 19 คณะวิชา 1 สำนักวิชา ครอบคลุมทั้งสาขา[[วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยี]] [[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]] [[สังคมศาสตร์]] และ[[มนุษยศาสตร์]] และมีหน่วยงานประเภท วิทยาลัย 3 แห่ง บัณฑิตวิทยาลัย 1 แห่ง สถาบัน 14 แห่ง และสถาบันสมทบอีก 2 สถาบัน<ref>Chulalongkorn University. "คณะและหน่วยงาน." Chulalongkorn University. 2016. Accessed May 11, 2017. [http://www.chula.ac.th/faculties-and-departments].</ref> จำนวนหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 506 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 113 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 393 หลักสูตร ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 87 หลักสูตร<ref>สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ''หลักสูตรที่เปิดสอน.'' 2557. http://www.academic.chula.ac.th/program/table.html (10 เมษายน 2560 ที่เข้าถึง).</ref>
{{ดูเพิ่มที่|ครุยและเข็มวิทยฐานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย}}
[[ไฟล์:พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก.jpg|thumb|left|300px|พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในการพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2473]]
[[ไฟล์:CUauditoriumatnoon.JPG|268275.99399x268275.99399px|thumb|right|หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดให้มี[[พิธีพระราชทานปริญญาบัตร]]ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 ณ ตึกบัญชาการ (อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ในปัจจุบัน) โดย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย [[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี]] มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชบัณฑิต (แพทยศาสตรบัณฑิต)<ref>ราชกิจจานุเบกษา.“ ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เทียบชั้นปริญญาเวชบัณฑิต หมายความเช่นเดียวกับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต.” ''เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา.'' 2 มิถุนายน 2478. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/549.PDF (1 ธันวาคม 2559 ที่เข้าถึง).</ref> ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของประเทศไทย<ref>"พระบรมราโชวาท ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่เวชบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ." ราชกิจจานุเบกษา. October 25, 1950. Accessed April 7, 2017. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/2803.PDF.</ref> ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยบัณฑิตพิเศษแด่พระองค์ด้วย<ref> [http://www.memocent.chula.ac.th/knowledge/kn01.html พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม]</ref><ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/2803.PDF พระบรมราโชวาท ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่เวชบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2473]</ref> หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนั้นเสร็จสิ้นแล้ว สภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้[[กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)|กระทรวงธรรมการ]]กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสงวนธรรมเนียมนี้ไว้ กล่าวคือ "ถือว่าการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นการหน้าที่นั่ง หากเสด็จไม่ได้ก็จะเป็นการถวายปฏิญญาต่อพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และรับพระราชทานปริญญาบัตรจากผู้แทนพระองค์" เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลขอ ดังนั้น พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงเป็นธรรมเนียมที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน<ref>[http://www.memocent.chula.ac.th/article/พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม/ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม], หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</ref>
[[ไฟล์:MahachulalongkornBuiltding ChulalongkornUniversity.jpg|left|thumb|250x250px|อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของประเทศไทย]]
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของประเทศนี้ นับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของพัฒนาการทางการศึกษาของประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติระดับชาติและจากนานาอารยประเทศ [[เอกอัครราชทูต]] ผู้นำศาสนา [[มิชชันนารี]] ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลไทย ทหาร สื่อมวลชนไทยและนานาชาติทุกแขนงเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการสำคัญครั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีกับความเจริญวัฒนาของของสยามประเทศ<ref name=":19" />
 
ในรัชสมัย[[ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]] พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งแรกและครั้งเดียวของพระองค์<ref> [http://www.memocent.chula.ac.th/article/ก/ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]. เข้าถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559.</ref>
 
331

การแก้ไข