ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ท่านผู้หญิงน้อยเป็นธิดาพระยาสมบัติบาล (เสือ) กับคุณหญิงม่วง ธิดาเจ้าคุณพระราชพันธุ์ (ชูโต)
พระเชษฐาใน [[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]ใน รัชกาลที่ 1
* พระสุริยภักดี (สนิท บุนนาค) สมรสกับคุณศรี ธิดาพระยาอุไทยธรรม (กลาง ณ บางช้าง) กับคุณหญิงน่วม พระยาอุไทยธรรม (กลาง ณ บางช้าง) เป็นบุตรที่ 2 ในพระยาสมุทรสงคราม (ศร ณ บางช้าง) และเจ้าคุณพระราชพันธุ์ (แก้ว) พระขนิษฐาใน[[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]ในรัชกาลที่ 1<ref>ลำดับราชินิกุลบางช้าง พิมพ์ในงานศพพระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค) ปีมะแม พ.ศ. 2462</ref>
* คุณชายกลาง บุนนาค
* คุณชายแดง บุนนาค
380,773

การแก้ไข