ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุรุนานัก"

แก้ไข
(แก้ไข)
ท่านแต่งงานและมีบุตร 2 คน จากนั้นได้ออกบวชและบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่ 35 ปี จนได้พบพระเจ้าจึงออกเผยแพร่ศาสนาสิกข์ในนามตัวแทนของพระเจ้า วาจาแรกที่ท่านกล่าวเมื่อออกประกาศศาสนาคือ "ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นฮินดู ไม่มีใครเป็นอิสลาม" ท่านออกสั่งสอนประชาชนอยู่หลายปี มีศิษย์ทั้งที่เป็นฮินดูและมุสลิม
 
ใน พ.ศ. 2407 ท่านสละเพศบรรพชิตกลับมาเป็นคฤหัสถ์ สิ้นชีวิตที่ริม[[แม่น้ำราวี (ปูรุษณ๊ อิราวดี)]] เมื่อ พ.ศ. 2082 รวมอายุได้ 70 ปี ท่านมอบหมายให้ศิษย์ของท่านชื่อลาหินา เป็นคุรุของศาสนาสิกข์ต่อไป ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม[[คุรุอังกัตเทพ]] ผู้จัดมาตรฐาน[[อักษรคุรมุขี]]
 
== อ้างอิง ==
* บุญมี แท่นแก้ว. ประวัติศาสนาต่างๆต่าง ๆ และปรัชญาธรรม. โอเดียนสโตร์. 2546
 
{{เกิดปี|2012}}
{{ตายปี|2082}}
 
 
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2012]]
23,151

การแก้ไข