ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุภาพร กิตติขจร"

อ้างอิง
(อ้างอิง)
 
คุณสุภาพร กิตติขจร เริ่มป่วยในเดือน[[กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2547]] ได้รับการรักษาจากคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ในเบื้องต้น และคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเฉพาะ นพ.นิพนธ์ ลิ้มตระกูล ได้พยายามรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถจนกลับบ้านได้ในครั้งแรก ต่อมาภายหลังมีอาการไม่ค่อยดี จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพอีกครั้ง และมีอาการทรุดลงเรื่อยๆ จนสุดจะเยียวยาได้และจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ [[17 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เกิดปี|2483}}{{ตายปี|2548}}
1,049

การแก้ไข