ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควง อภัยวงศ์"

<br /> using AWB
(Delete unrelated content)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(<br /> using AWB)
* ฟื้นฟูกีฬาพื้นบ้าน เช่น กีฬาไก่ชน<ref>[http://www.m5.sura.ac.th/web57/513/26/page1.html= ไก่ชน]</ref>
 
การเลือกตั้งมีขึ้นวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2489 พ.ต.ควงได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมกับการจัดตั้ง [[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 14]] ของไทย มี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่หลังจากตั้งรัฐบาลได้เพียง 2 เดือน สภาฯ ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะคับขัน (พ.ร.บ.ปักป้ายราคาสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ "'''พ.ร.บ.ปักป้ายข้าวเหนียว'''") ที่เสนอโดย นาย[[ทองอินทร์ ภูริพัฒน์|ทองอินทร์ ภูริพัฒน์]] ส.ส.อุบลราชธานี (ผู้ใกล้ชิด นาย[[ปรีดี พนมยงค์|ปรีดี พนมยงค์]] ในฐานะ หัวหน้าขบวนการ[[เสรีไทย]] เขตอุบลราชธานี) ซึ่งเป็นกฎหมายที่รัฐบาล พ.ต.ควง ไม่เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากไม่มีมาตรการ ในการควบคุมราคา คณะรัฐมนตรีได้แถลงให้สภาทราบแล้วว่า คณะรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติตาม ร่างพระราชบัญญัตินั้นได้ และเกรงจะเป็นการเดือดร้อน แก่ประชาชนทั่วไป แต่สภาฯได้ลงมติรับหลักการ ด้วยคะแนน 65 ต่อ 63 เสียง รัฐมนตรีทั้งคณะจึงได้กราบถวายบังคม ลาออกจากตำแหน่ง ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2489 โดยมีนายปรีดี พนมยงค์ ได้รับการสนับสนุนจากสภา ให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี และต่อมาได้ควบตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย
 
การประกาศสันติภาพ เมื่อเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจาก [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] ที่ก่อนหน้านั้นมีความจำเป็นต้องประกาศสงคราม กับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ครั้นเมื่อดำรงตำแหน่งก็ได้ประกาศให้การประกาศสงครามดังกล่าวเป็นโมฆะ ไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย ทำให้สัมพันธภาพของประเทศไทย กับกลุ่มประเทศ[[สัมพันธมิตร]]ดีขึ้น และในที่สุดส่งผลให้ประเทศไทยพ้นจากสภาพประเทศผู้แพ้สงคราม
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Seal Prime Minister of Thailand.png
| ตำแหน่ง = [[นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย]] </br />สมัยที่ 1
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[แปลก พิบูลสงคราม]]
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Seal Prime Minister of Thailand.png
| ตำแหน่ง = [[นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย]] </br />สมัยที่ 2
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช]]
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Seal Prime Minister of Thailand.png
| ตำแหน่ง = [[นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย]] </br />สมัยที่ 3
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]]
| ตำแหน่ง = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์|หลวงสินาดโยธารักษ์</br /><small> (ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์) </small>]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[แปลก พิบูลสงคราม]]
1,047

การแก้ไข