เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

# [[พระยาทธรฐนาค]]ผุ้ที่รักษาแม่ศิลาบดยาแก้หอกกระบิลพัท
# [[พระยาวาสุกรีนาค]]ผู้ที่รักษาลูกศิลาบดแก้หอกเมฆพัท
# [[พระยานาคมรกต]]ผู้ที่รักษาเมืองบาดาล บริเวณใต้น้ำ
 
==ม้าพระที่นั่ง==
#[[ม้าอุปการ]]
145

การแก้ไข