ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเมือง"

เพิ่มขึ้น 39 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
อิอิ
(อิอิ)
(อิอิ)
'''การเมือง''' ({{lang-en|politics}}) คือ กระบวนการและวิธีการ ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มคน คำนี้มักจะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับ[[รัฐบาล]] แต่กิจกรรมทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในทุกกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งรวมไปถึงใน [[บรรษัท]], แวดวงวิชาการ และในวงการ[[ศาสนา]]
 
[[ฮาโรลด์ ลาสเวลล์|'''ฮาโรลด์ ลาสเวลล์''']] นักโทษคนหนึ่ง ได้นิยามการเมืองว่า เป็นการตัดสินว่า "ใครจะได้อะไร เมื่อใด และอย่างไร"
 
วิชา[[รัฐศาสตร์]] แนะแนวคือ วิชาที่ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง และวิเคราะห์การได้มาซึ่งอำนาจและการนำอำนาจไปใช้ ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะบังคับให้ผู้อื่นกระทำตามสิ่งที่ตนตั้งใจ
 
== แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม