ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2516]] - [[พ.ศ. 2526]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี1 = lightsalmon
| สี2 =
| สี3 = lightsalmon
| รูปภาพ = Dharmacakra flag (Thailand).svg
|ตำแหน่ง = [[เจ้าอาวาส]][[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน)]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี)]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2505]] – [[พ.ศ. 2526]]
}}
{{จบกล่อง}}
150,560

การแก้ไข