ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จรัล มโนเพ็ชร"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
แก้ไขปีเกิด ที่หลุดไปจากการแก้ไขครั้งก่อน
(แก้ไขปีเกิด จากปี 2494 เป็น 2498 ตามข้อมูลในลิงค์อ้างอิงที่ 1)
(แก้ไขปีเกิด ที่หลุดไปจากการแก้ไขครั้งก่อน)
ชื่อ '''สิงห์แก้ว มโนเพ็ชร''' ส่วนแม่ชื่อ '''เจ้าต่อมคำ (ณ เชียงใหม่) มโนเพ็ชร''' สืบเชื้อสายมาจากราชตระกูล [[ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)|ณ เชียงใหม่]]
 
จรัลเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 24942498<ref>[http://www.9dern.com/rsa/view.php?id=131 จรัล มโนเพ็ชร#1 : ประวัติชีวิตและผลงาน]</ref> เป็นลูกคนที่สอง มีพี่น้องชายหญิงรวมทั้งหมด 7 คน
ครอบครัวเป็นชนชั้นกลาง มีชีวิตเรียบง่ายสมถะตามแบบวิถีชีวิตชาวเหนือทั่วไป ใฝ่ใจใน[[พุทธศาสนา]] ทั้งพ่อและแม่ของจรัลจะไปทำบุญและร่วมงานพิธีทางศาสนาอยู่เสมอที่วัดใกล้บ้าน คือ วัดฟ่อนสร้อย ซึ่งเป็นวัดที่ครอบครัวนี้มีศรัทธาอย่างยิ่ง
ด้วยครอบครัวมโนเพ็ชรเป็นครอบครัวใหญ่ พ่อของจรัลจึงต้องหารายได้พิเศษ ความที่เป็นคนมีฝีมือในด้านงานศิลปะ[[หัตถกรรม]]ท้องถิ่นที่สืบทอดตกมาจากบรรพบุรุษชาวเหนือ ทั้งการเขียนรูป และการแกะสลักไม้
ผู้ใช้นิรนาม