ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมทหาร"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7321983 สร้างโดย 118.100.158.229 (พูดคุย))
 
== รายนามนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียง (เรียงลำดับตามรุ่น) ==
* พลเอก '''สุรยุทธ์ จุลานนท์''' องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตผู้บัญชาการทหารบก (รุ่นที่ 1)
* พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ อดีตผู้บัญชาการทหารบก (รุ่นที่ 6)
* พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อดีตหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ และอดีตผู้บัชญาการทหารบก (รุ่นที่ 6)
1,791

การแก้ไข