ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง"

(ลบเนื้อหาที่ไม่ควรมีดูที่วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* อาคาร DS5 เป็น อาคารเรียน 2 ชั้น
* อาคาร DS6 เป็น อาคารเรียน 4 ชั้น
* อาคาร DS7 เป็น อาคาร 1 ชั้น
* และอาคารอเนกประสงค์สูง 9 ชั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
นอกจากนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ยังประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ อย่างละ 1 หลัง ดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม