ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษามอญ-เขมร"

ย้อนการแก้ไขที่ 7352966 สร้างโดย 36.37.237.34 (พูดคุย)
(ខ្មែរ​)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 7352966 สร้างโดย 36.37.237.34 (พูดคุย))
'''กลุ่มภาษามอญ-เขมร''' เป็นกลุ่มของภาษาพื้นเมืองในแถบ[[อินโดจีน]] [[ខ្មែរ|อ]]ยู่อยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกเช่นเดียวกับ[[กลุ่มภาษามุนดา]]ใน[[อินเดีย]] การแบ่งกลุ่มย่อยของภาษาในกลุ่มนี้ ตามการแบ่งของ Diffloth ที่เขียนไว้ใน Encyclopedia Britannica เมื่อ พ.ศ. 2517 แบ่งได้ดังนี้
* กลุ่มตะวันออก ได้แก่[[ภาษาเขมร]]ที่ใช้พูดใน[[กัมพูชา]] ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ[[ไทย]] และภาคใต้ของ[[เวียดนาม]] ราว 15-22 ล้านคน [[กลุ่มภาษาเบียริก]]ในภาคใต้ของกัมพูชา [[กลุ่มภาษาบะห์นาริก]] ในเวียดนาม กัมพูชาและ[[ลาว]] [[กลุ่มภาษากะตู]]ในลาวภาคกลาง [[กลุ่มภาษาเวียตติก]]ในเวียดนาม (66-73 ล้านคน)
* กลุ่มเหนือ ได้แก่[[ภาษากาสี]]ใน[[รัฐเมฆาลัย]] อินเดีย [[กลุ่มภาษาปะหล่อง]]ในชายแดน[[จีน]]-[[พม่า]] และภาคเหนือของไทย [[กลุ่มภาษาขมุ]]ในลาวภาคเหนือ กลุ่มภาษาม้งในเวียดนามและจีน [[กลุ่มภาษาปยู]]ในจีน
* กลุ่มใต้ ได้แก่[[กลุ่มภาษามอญ]]ในพม่าและไทย [[กลุ่มภาษาอัสเลียน]]ในภาคใต้ของไทยและมาเลเซีย (มีสามกลุ่มคือ จาฮาอิก ซีนอยติก และ เซเมลาอิก) [[กลุ่มภาษานิโคบาร์]]ในหมู่เกาะนิโคบาร์
* กลุ่มที่จำแนกไม่ได้ ได้แก่กลุ่มภาษาบูกัน บูซินชัว เกเมียฮัวและกวนฮัวในจีน
 
ผู้ใช้นิรนาม