ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษามอญ-เขมร"

ខ្មែរ​
(wrong iw)
ป้ายกำกับ: ลบลิงก์ข้ามภาษา
(ខ្មែរ​)
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''กลุ่มภาษามอญ-เขมร''' เป็นกลุ่มของภาษาพื้นเมืองในแถบ[[อินโดจีน]] อยู่[[ខ្មែរ|อ]]ยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกเช่นเดียวกับ[[กลุ่มภาษามุนดา]]ใน[[อินเดีย]] การแบ่งกลุ่มย่อยของภาษาในกลุ่มนี้ ตามการแบ่งของ Diffloth ที่เขียนไว้ใน Encyclopedia Britannica เมื่อ พ.ศ. 2517 แบ่งได้ดังนี้
* กลุ่มตะวันออก ได้แก่[[ภาษาเขมร]]ที่ใช้พูดใน[[กัมพูชา]] ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ[[ไทย]] และภาคใต้ของ[[เวียดนาม]] ราว 15-22 ล้านคน [[กลุ่มภาษาเบียริก]]ในภาคใต้ของกัมพูชา [[กลุ่มภาษาบะห์นาริก]] ในเวียดนาม กัมพูชาและ[[ลาว]] [[กลุ่มภาษากะตู]]ในลาวภาคกลาง [[กลุ่มภาษาเวียตติก]]ในเวียดนาม (66-73 ล้านคน)
* กลุ่มเหนือ ได้แก่[[ภาษากาสี]]ใน[[รัฐเมฆาลัย]] อินเดีย [[กลุ่มภาษาปะหล่อง]]ในชายแดน[[จีน]]-[[พม่า]] และภาคเหนือของไทย [[กลุ่มภาษาขมุ]]ในลาวภาคเหนือ กลุ่มภาษาม้งในเวียดนามและจีน [[กลุ่มภาษาปยู]]ในจีน
ผู้ใช้นิรนาม