ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยรัฐ]]
| head_label = นายกสภามหาวิทยาลัย
| head = [[วิจิตรวิชัย ศรีสอ้าน|ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้านขวัญ]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[ผศ.จินตนา เวชมี|ผศ.จินตนา เวชมี]] รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
34,890

การแก้ไข