ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ =
| กองบัญชาการ = {{flagicon|Thailand}}<br> 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี [[ถนนราชวิถี (กรุงเทพมหานคร)|ถนนราชวิถี]] แขวง[[ทุ่งพญาไท]] [[เขตราชเทวี]] [[กรุงเทพมหานคร|กรุงเทพ]]ฯ 1030010400
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว''' ({{lang-en| Department of Women’s Affairs and Famaliy Deveopment}} [[อักษรย่อ]]:สค.) หน่วยงานในสังกัด[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] เป็นหน่วยงานเสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
 
== ประวัติความเป็นมา ==
127,007

การแก้ไข