ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Mr.Big Bean/กระบะทราย c"

<ref name="OpRep-30">Operation Unthinkable..., p. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20101116160624/http://www.history.neu.edu/PRO2/pages/030.htm |date=16 November 2010 |title=30 (Annex) }}</ref>
<ref name="OpRep-24">Operation Unthinkable..., p. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20101116160324/http://www.history.neu.edu/PRO2/pages/024.htm |date=16 November 2010 |title=24 }}</ref>
<ref name="OpRep-35">Operation Unthinkable..., p. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20101116160624/http://www.history.neu.edu/PRO2/pages/035.htm |date=16 November 2010 |title=35 }}</ref>
}}
2,422

การแก้ไข