ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Mr.Big Bean/กระบะทราย c"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ปฏิบัติการอันธิงคเบิล นับป็นปฏิบัติการแรกในช่วง[[สงครามเย็น]]ที่กล่าวถึงการทำสงครามกับสหภาพโซเวียต<ref name="Costigliola-336"/> ทั้งสองมีแผนถูกเก็บเป็นความลับจนกระทั้งปี พ.ศ. 2541 <ref name="Gibbons-158"/>
==แผนการปฏิบัติการการเชิงรุก==
เป้าหมายแรกเริ่มต้นศเป็น "เป็นการบังคับให้รัสเซียทำตามจุดประสงค์ของสหรัฐฯและจักรวรรดิอังกฤษ" ถึงแม้จะเป็น 'ประสงค์' ของทั้งสองประเทศนี้อาจเป็นไม่มากไปกว่าข้อตกลงยุติธรรมสำหรับโปแลนด์ ที่ไม่จำเป็นต้อง" มีปรากฏตลอดทั้งเอกสาร
 
==แผนการเชิงป้องกัน==
==อ้างอิง==
2,422

การแก้ไข