ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัญญาประชาคม"

อ้างอิง
(อ้างอิง)
 
อย่างไรก็ตามจุดริเริ่มแนวคิดนี้ในหนังสือ ''Leviathan (The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil)'' นั้น ฮอบส์ไม่ได้เขียนเพื่อมุ่งกล่าวถึงสัญญาประชาคมโดยเฉพาะเจาะจง แต่มุ่งอธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย์และโครงสร้างสังคม เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวฮอบส์เองนั้นปฏิเสธหลักการแบ่งอำนาจอธิปไตย ไม่ปฏิเสธระบอบกษัตริย์ แต่กล่าวถึงแนวทางการใช้อำนาจที่เหมาะสมเท่านั้น
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{ปรัชญาสังคม}}
1,048

การแก้ไข