ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิบัตร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== อายุอนุสิทธิบัตร ===
* แม วน้ำไก่ทอดยำมาม ่า โกโก้โอโล
* อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 6 ปี นับจากวันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร สามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมเป็น 10 ปี
*
 
== อ้างอิง ==
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Patents}}
ผู้ใช้นิรนาม