ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขยบ้านนอก"

| โฉมโสภา ศิริไพบูลย์ (คุณหนู) || [[อาทิตยา ดีถีเพ็ญ]] || [[จิตตาภา แจ่มปฐม]]
|-
| วสุ || [[สันติสุข พรหมศิริ]] || [[วริษฐ์ ทิพโกมุท]]
| คุณหญิงสิรี ศิริไพบูลย์ || [[ดวงตา ตุงคะมณี]] || [[ดวงตา ตุงคะมณี]]
|-
| หัสดี โอวัฒนา || [[นพัตฏ์ธร มัททวีวงศ์|นพชัย มัททวีวงศ์]] || [[การิน ศตายุ]]
| สุพจน์ ศิริไพบูลย์ || [[เศรษฐา ศิระฉายา]] || [[เศรษฐา ศิระฉายา]]
|-
| อีหนู || กนกวรรณ บุรานนท์ || [[ธนิดา กาญจนวัฒน์]]
| ผู้ใหญ่นาค || [[มนตรี เจนอักษร]] || [[วรุฒ วรธรรม]]
|-
| วสุ || [[สันติสุข พรหมศิริ]] || [[วริษฐ์ ทิพโกมุท]]
|-
| ทรงสม ยุทธนาวา || || [[ชนิสาร์ บังคมเนตร]]
|-
| คุณหญิงสิรี ศิริไพบูลย์ || [[ดวงตา ตุงคะมณี]] || [[ดวงตา ตุงคะมณี]]
| นายไก๋ || || [[โย่ง เชิญยิ้ม]]
|-
| สุพจน์ ศิริไพบูลย์ || [[เศรษฐา ศิระฉายา]] || [[เศรษฐา ศิระฉายา]]
| อีหนู || กนกวรรณ บุรานนท์ || [[ธนิดา กาญจนวัฒน์]]
|-
| ผู้ใหญ่นาค || [[มนตรี เจนอักษร]] || [[วรุฒ วรธรรม]]
| หัสดี โอวัฒนา || || [[การิน ศตายุ]]
|-
| อุเทน โอวัฒนา || || [[ประกาศิต โบสุวรรณ]]
|-
| นายไก๋ || || [[โย่ง เชิญยิ้ม]]
| แม่วัน || || นนท์ หาญตระกูล
|-
| สุรภีร์ || || [[ปิยะ เศวตพิกุล]]
|-
| ณัฐ || [[นพัตฏ์ธร มัททวีวงศ์|นพชัย มัททวีวงศ์]] || [[จักรพันธ์ จันโอ]]
|-
| || || [[วัชระ ปานเอี่ยม]]
|-
| แม่วัน || || นนท์ หาญตระกูล
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม