ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรเตสแตนต์"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7069258 สร้างโดย 61.19.227.130 (พูดคุย))
==== นิกายแองกลิคัน ====
 
นิกาย[[แองกลิคัน]] (Anglicanism) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]" มีกำเนิดในประเทศอังกฤษ โดยมีสาเหตุมาจาก[[พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 แห่งอังกฤษ]] ต้องการให้พระสันตะปาปาที่กรุงโรมอนุญาตให้rพระองค์หย่าร้างและอภิเษกสมรสใหม่ แต่พระสันตะปาปาทรงปฏิเสธ จึงไม่พอพระทัยประกาศตั้งนิกายใหม่ที่เรียกว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษ ไม่ขึ้นต่อกรุงโรม และทรงแต่งตั้ง[[ธอมัส แครนเมอร์]] เป็น[[อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี]]
 
==== นิกายเพนเทคอสต์ ====
ผู้ใช้นิรนาม