ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลคูณไขว้"

เพิ่มขึ้น 103 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
\end{align}</math>
 
ผลคูณไขว้ '''a''' × '''b''' สามารถคำนวณได้จากสูตรนี้ โดยไม่ต้องพิจารณาขนาดของมุม
:: <math>\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k} = (a_2b_3 - a_3b_2, \ a_3b_1 - a_1b_3, \ a_1b_2 - a_2b_1)</math>
 
130,404

การแก้ไข