ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิษวิทยา"

เพิ่มขึ้น 5 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
 
'''การได้รับสารพิษแบบเฉียบพลัน''' (Acute exposure) หมายถึง การได้รับสารพิษในปริมาณมากในระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเป็นการฉีดเข้าช่องท้อง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง การกิน หรือการทาที่ผิวหนังโดยตรง เป็นต้น<br />
 
'''การได้รับสารพิษแบบกึ่งเฉียบพลัน''' (Subacute exposure) หมายถึง การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อยติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน หรือน้อยกว่า<br />
 
'''การได้รับสารพิษแบบกึ่งเรื้อรัง''' (Subchonic exposure) หมายถึง การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อยติดต่อกันเป็นเวลา 1-3 เดือน<br />
 
'''การได้รับสารพิษแบบเรื้อรัง''' (Chonic exposure) หมายถึง การได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายภายในปริมาณน้อยเป็นเวลานานเกิน 3 เดือนขึ้นไป<br />
<br /><br />
 
'''วิธีการป้องกันอันตรายจากสารพิษ'''<br />
1.พยายามหลีกเลี่ยงจากการใช้สารเคมีและสารพิษในการทำกิจกรรม<br />
7.อย่าทิ้งภาชนะที่บรรจุสารเคมี หรือสารพิษลงไปในแม่น้ำ ลำธาร <br />
8.ภาชนะที่บรรจุสารเคมีหรือสารพิษ เมื่อใช้หมดแล้วให้ฝังดินหรือทำลายโดยทันที
 
== วิธีการปฏิบัติเมื่อถูกสารพิษ ==
1.เมื่อสารพิษเข้าทางผิวหนัง<br />
ผู้ใช้นิรนาม