ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คัมภีร์ฮีบรู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Targum.jpg|thumb|280px |ต้นฉบับ “คัมภีร์ฮีบรู” พร้อมกับคำแปล[[ภาษาแอราเมอิก]]]]
{{ยูดาห์}}
'''คัมภีร์ฮีบรู''' ({{lang-en|Hebrew Bible}}; {{lang-la|<small>Biblia Hebraica</small>}}) หมายถึง คัมภีร์[[ทานัค]] ({{lang-en|Tanakh}}; {{lang-he|תנ"ך}}) ซึ่งเป็นชุด[[คัมภีร์]]ใน[[ศาสนายูดาห์]] และเป็นที่มาของ[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]]ของ[[ศาสนาคริสต์]]ด้วย คัมภีร์นี้ส่วนใหญ่บันทึกเป็น[[ภาษาฮีบรูไบเบิล]] บางส่วนเป็น[[ภาษาแอราเมอิกไบเบิล]] (เช่น [[หนังสือดาเนียล]] [[หนังสือเอสรา]] เป็นต้น) ซึ่งคัมภีร์ฮีบรูนี้มีหนังสือทั้งสิ้น 24 เล่ม
 
สารบบของคัมภีร์ฮีบรูที่ใช้ในปัจจุบันสอดคล้องกับคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของนิกายโปรเตสแตนต์ แต่ไม่ตรงกับของนิกาย[[โรมันคาทอลิก]]และ[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] ซึ่งได้เพิ่ม "[[คัมภีร์อธิกธรรม]]" และ ''Anagignoskomena'' เข้ามา ความหมายของคัมภีร์ฮีบรูจึงไม่เกี่ยวกับชื่อ จำนวน และลำดับหนังสือ ต่างจาก[[สารบบคัมภีร์ไบเบิล]]ที่ศาสนาคริสต์จัดระบบขึ้นในยุคหลัง
1,631

การแก้ไข