ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อครา อมาตยกุล"

==ผลงาน==
=== ผลงานละคร ===
* 2545 ปลายเทียน ช่อง 3 (รับบท แสนตรีเพชรกล้า) คู่กับ [[ทาทา ยัง]] / [[พิมลรัตน์ พิศลยบุตร]]
* 2546 สายโลหิต ช่อง 3 (รับบท ขุนไกร) คู่กับ [[พิมลรัตน์ พิศลยบุตร]]
* 2548 [[มิตร ชัยบัญชา]] มายาชีวิต ช่อง 7 (รับบท [[มิตร ชัยบัญชา]]) คู่กับ [[ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ]] / [[ฝน ธนสุนทร]]
* 2552 [[ดิน น้ำ ลม ไฟ]] ช่อง 3 (รับบท ดิน) คู่กับ [[รินลณี ศรีเพ็ญ]]
ผู้ใช้นิรนาม