ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วินิตา ดิถียนต์"

<br /> using AWB
(<br /> using AWB)
 
คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ มีธิดา 2 คนคือ
# ดร.สาวิตา ดิถียนต์ สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโทและเอกด้าน Theatre Practice สาขา Scriptwriting จาก University of Exeter ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</br>
# ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์ สำเร็จปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโทสาขา Visual Arts (คะแนนเฉลี่ย 4.00) จาก University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกสาขา Educational Technology (คะแนนเฉลี่ย 3.99) รางวัล 2 เหรียญทอง Citation for outstanding dissertation Award และ Dean's Citation for Excellence Award ) จาก University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
* [[จงกลกิ่งเทียน]]
* ช่อมะลิลา
* [[เจ้าบ้าน เจ้าเรือน]]
* [[สื่อสองโลก]]
* กลับไปสู่วันฝัน
 
==รางวัลและเกียรติประวัติ ==
๑. บุคคลดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทยสาขาภาษาและวรรณกรรม เนื่องในปีอนุรักษ์มรดกไทย สาขาภาษาและวรรณกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ (The Thai National Heritage Preservation Award) </br />
๒. บุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐(The Thai National Culture Award)</br />
๓. รางวัลพระเกี้ยวทองคำ นิสิตเก่าดีเด่นของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ </br />
๔. รางวัลเกียรติคุณเซอร์เวียม หรือ Angela Award ของชมรมศิษย์อุร์สุลิน แห่งประเทศไทย ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่ได้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗</br />
๕. ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (National Artist) พ.ศ. ๒๕๔๗</br />
๖. ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง(ครอบครัว’ดิถียนต์’ สมพันธ์-คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) ประจำปี ๒๕๔๘ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ</br />
๗. เป็นชาวต่างชาติคนแรก ที่ได้รับปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Humane Letters) จากสภามหาวิทยาลัย University of Northern Colorado สหรัฐ อเมริกา ประจำปีพ.ศ. 2548 ในฐานะศิษย์เก่า ที่ได้สร้างผลงานวรรณกรรมจนได้รับรางวัลระดับชาติเป็นจำนวนมาก และนำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัย </br />
๘. แม่ดีเด่น ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐</br />
๙. รางวัลสุรินทราชา นักแปลอาวุโสดีเด่นของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑</br />
๑๐. ศิษย์เก่าดีเด่น (Honored Alumna) ของ University of Northern Colorado เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒</br />
๑๑. รางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557 ประกอบด้วยเหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศรี และเกียรติบัตร</br />
๑๒. รางวัลเชิดชูเกียรติ งานวรรณกรรมประจำเขต ของกรุงเทพมหานคร จากนวนิยายเรื่อง “สองฝั่งคลอง”(เขตคลองสาน) “จากฝัน สู่นิรันดร”(เขตลาดพร้าว) และ “บูรพา”(เขตธนบุรี) พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
{{ศิลปินแห่งชาติ/วรรณศิลป์}}
{{เกิดปี|2492}}{{alive}}
{{โครงนักเขียน}}
 
[[หมวดหมู่:นักเขียนชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:ศิลปินแห่งชาติ]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.จ. (ฝ่ายใน)]]
[[หมวดหมู่:สกุลวินิจฉัยกุล]]
{{เกิดปี|2492}}{{alive}}
{{โครงนักเขียน}}
1,049

การแก้ไข