ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุประวัติ ปัทมสูต"

* [[พ.ศ. 2547]] : [[เรือนไม้สีเบจ]] [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2547]] : เขยมะริกัน [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2548]] : [[สะใภ้กาฝาก]] [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2548]] : ละครเทิดพระเกียรติ คิดถึงสมเด็จย่า…แม่ฟ้าหลวง [[ช่อง 5]]
* [[พ.ศ. 2549]] : [[รังนกบนปลายไม้]] [[ช่อง 3]]
ผู้ใช้นิรนาม