ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจน นำชัยศิริ"

เพิ่มภาพถ่ายบุคคล
(เพิ่มภาพถ่ายบุคคล)
(เพิ่มภาพถ่ายบุคคล)
{{กล่องข้อมูล ผู้นำประเทศ
| name = เจน นำชัยศิริ
| image = เจน-นำชัยศิริ-200px.jpg
| image =https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/f/f2/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4-200px.jpg
|order = [[สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย|ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย]]
|term_start = [[18 เมษายน]] [[พ.ศ. 2559]]
|alma_mater =
}}
[[ไฟล์:Chen-numchaisiri.jpg|left|thumb|'''คุณเจน นำชัยศิริ''']]
นาย เจน นำชัยศิริ เป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/232/12.PDF</ref> สมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557]] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ[[สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)]] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/215/20.PDF</ref> (องค์การมหาชน)<ref>[http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/Board/Board_Profile/MR_Chen.pdf ประวัติกรรมการ]</ref>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา<ref>[https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=7780&lang=th สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]</ref>กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/142/20.PDF</ref>ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF</ref>และกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF</ref> ในรัฐบาลพลเอก[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
12

การแก้ไข