ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

|align="center"| <ref>{{cite web| title= Epigraphic Archives of Wat Pho |url= http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-3/epigraphic-archives-of-wat-pho/l |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2011-08-01}}</ref>
|-
| '''[[บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์]], 100 ปีแห่งการบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์''' ระหว่างปี พ.ศ. 2447 - 2547
| The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences
|align="center"| 2556 (2013)
|align="center"| <ref>{{cite web| title= The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences |url= http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-minute-books-of-the-council-of-the-siam-society-100-years-of-recording-international-cooperation-in-research-and-the-dissemination-of-knowledge-in-the-arts-and-sciences/ |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2014-06-26}}</ref>
|-
| '''''ฟิล์มกระจกหลวงและภาพต้นฉบับ'''''
| The Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original Prints Collections
|align="center"| 2560 (2017)
37,221

การแก้ไข