ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส}}
 
ฝรั่งเศสเป็นดินแดนที่เคยอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันมาก่อน โดยรู้จักกันในชื่อของชนเผ่า หรือแคว้น[[กอล]] ซึ่งเป็นกลุ่มชนเผ่าขนาดใหญ่ที่พูด[[ภาษาเคลท์]] ในช่วงท้ายก่อนที่จักรวรรดิโรมันจะล่มสลายลง ดินแดนกอลถูกจัดว่าเป็นรุกรานจากทั้งการโจมตีของกลุ่ม[[อนารยชน]]และการอพยพของกลุ่มคนเร่ร่อน โดยเฉพาะ[[ชาวแฟรงก์]]เชื้อสาย[[เจอร์มานิค]] พระมหากษัตริย์แฟรงก์นามว่า [[โคลวิสที่ 1]] ได้ทรงรวบรวมดินแดนส่วนมากของกอลภายใต้การปกครองของพระองค๋ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 รับนับเป็นจุดเริ่มต้นของอิทธิพลชาวแฟรงก์ในภูมิภาคนี้ที่ดำเนินต่อไปอีกหลายร้อยปี อำนาจของแฟรงก์ดำเนินมาถึงจุดสูงสุดในช่วงของ[[พระเจ้าชาร์เลอมาญ]] [[การปกครองระบบโบราณในฝรั่งเศส|ราชอาณาจักรฝรั่งเศส]]ยุคกลางก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งทางทิศตะวันตกของ[[จักรวรรดิการอแล็งเฌียง]]ของชาร์เลอมาญ ซึ่งรู้จักกันในนาม [[ราชอาณาจักรแฟรงก์ตะวันตก|ฟรังเกียตะวันตก]] และเพิ่มพูนอิทธิพลของตนขึ้นเรื่อยมาภายใต้การปกครองของ[[ตระกูลกาแป]]ซึ่งก่อตั้งโดย[[พระเจ้าอูก กาแป|อูก กาแป]]ในปี ค.ศ. 987
 
ในช่วงท้ายก่อนที่จักรวรรดิโรมันจะล่มสลายลง กอลถูกจัดว่าเป็นกลุ่ม[[อนารยชน]]และกลุ่มคนเร่ร่อน โดยเฉพาะ[[ชาวแฟรงก์]]เชื้อสาย[[เจอร์มานิค]] พระมหากษัตริย์แฟรงก์นามว่า [[โคลวิสที่ 1]] ได้ทรงรวบรวมดินแดนส่วนมากของกอลภายใต้การปกครองของพระองค๋ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 รับเป็นจุดเริ่มต้นของอิทธิพลชาวแฟรงก์ในภูมิภาคนี้ที่ดำเนินไปหลายร้อยปี อำนาจของแฟรงก์ดำเนินมาถึงจุดสูงสุดในช่วงของ[[พระเจ้าชาร์เลอมาญ]] [[การปกครองระบบโบราณในฝรั่งเศส|ราชอาณาจักรฝรั่งเศส]]ยุคกลางก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งทางทิศตะวันตกของ[[จักรวรรดิการอแล็งเฌียง]]ของชาร์เลอมาญ ซึ่งรู้จักกันในนาม [[ราชอาณาจักรแฟรงก์ตะวันตก|ฟรังเกียตะวันตก]] และเพิ่มพูนอิทธิพลของตนขึ้นเรื่อยมาภายใต้การปกครองของ[[ตระกูลกาแป]]ซึ่งก่อตั้งโดย[[พระเจ้าอูก กาแป|อูก กาแป]]ในปี ค.ศ. 987
 
วิกฤตการณ์การสืบราชบัลลังก์เกิดขึ้นเมื่อพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง[[ราชวงศ์กาเปเซียง]]สวรรคตลงโดยไร้ซึ่งรัชทายาทในปี ค.ศ. 1337 นำไปสู่เหตุการณ์ความขัดแย้งหลายครั้งที่รู้จักกันในนาม [[สงครามร้อยปี]] ระหว่าง[[ราชวงศ์วาลัว]]กับ[[ราชวงศ์แพลนแทเจเนต]] ความขัดแย้งสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของราชวงศ์วาลัวในปี ค.ศ. 1453 อันเป็นการรวบรัดอำนาจของ ''[[การปกครองระบบโบราณ|อ็องเซียงเรฌีม]]'' ในฐานะ[[ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์]]แบบรวมศูนย์อำนาจอย่างยิ่งยวด ตลอดช่วงคริสต์ศตวรรษถัดมา ฝรั่งเศสก็เข้าสู่[[สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา]]และ[[การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์]] เช่นเดียวกับการเยียวยาความขัดแย้งทางศาสนาและสงครามกับขุมอำนาจอื่นๆ [[จักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศส]]ที่กำลังเติบโตก็ถูกสถาปนาขึ้นในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 16 นี้เอง
1,631

การแก้ไข