ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:ในหลวงเสด็จมาโรงเรียนบุญวัฒนา.jpeg|thumbnail|left|'' 'พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช''' และ'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ''' เสด็จในงานเปิดอาคารเรียนหลังที่ 1]]
เนื่องในวโรกาสที่[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราช'''พิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ''' ดำรงพระราชอิสริยยศขึ้นเป็น [[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เพื่อที่จะได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงและร่มเย็นสืบต่อไป
 
2

การแก้ไข