ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทั้งภายนอกและภายในอย่างสิ้นเชิง ไปตามวงจรชีวิต ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ หายใจด้วยเหงือก เมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนรูปร่างอาศัยอยู่บนบก หายใจด้วยปอดหรือผิวหนัง โดยเฉพาะในช่วง[[ฤดูแล้ง]]ในช่วงระหว่าง[[ฤดูหนาว]]ถึง[[ฤดูร้อน]] ส่วนใหญ่จะขุดรูจำศีล เพื่อหนีความแห้งแล้ง มิให้ผิวหนังแห้ง ถ้าผิวหนังแห้งจะหายใจไม่ได้และตายในที่สุด เพราะก๊าชจากอากาศต้องละลายไปกับน้ำเมือกที่ผิวหนัง แล้วจึงแพร่เข้าสู่[[กระแสโลหิต]] ระยะนี้จะใช้อาหารที่สะสมไว้ในร่างกายอย่างช้า ๆ นิวต์และซาลามานเดอร์ก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนกัน แต่แตกตางกันตรงที่นิวต์และซาลามานเดอร์จะยังคงหางของมันไว้ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่
 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกถือเป็น[[สัตว์เลือดอุ่นเลือดเย็น]]เช่นเดียวกับสัตว์พวก[[ปลา]] หรือ[[แมลง]] หรือ[[สัตว์เลื้อยคลาน]] ปัจจุบันมีการ[[อนุกรมวิธาน]]สัตว์ในชั้นแล้วกว่า 6,500 [[species|ชนิด]]<ref>{{cite web|title=Amphibian diversity and life history|url=http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/13/9780199541188_chapter1.pdf Amphibian diversity and life history|format=[[PDF]]|accessdate=July 25, 2016|publisher=fds.oup}} {{en}}</ref>
 
==ศัพทมูลวิทยา==
ผู้ใช้นิรนาม