ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เงิน"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{ความหมายอื่น|||เงิน (แก้ความกำกวม)}} ก็เงินแหละ == อ้า..."
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{ความหมายอื่น|||เงิน (แก้ความกำกวม)}} ก็เงินแหละ == อ้า...")
{{ความหมายอื่น|||เงิน (แก้ความกำกวม)}}
ก็เงินแหละ
''เงิน'' หมายถึง วัตถุหรือเอกสารใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการแลกเปลี่ยนกับ[[สินค้าและบริการ]] และใช้ชำระ[[หนี้สิน|หนี้]]ในประเทศหนึ่ง ๆ หรือในบริบทสังคมเศรษฐกิจหนึ่ง ๆ ได้ตาม[[กฎหมาย]]<ref>{{cite book |title=The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (Alternate Edition) |last=Mishkin |first=Frederic S. |authorlink=Frederic Mishkin|year= 2007|publisher=Addison Wesley |location=Boston |isbn=0-321-42177-9 |page=8 }}</ref><ref>What Is Money? By John N. Smithin [http://books.google.com/books?id=MDU-NTEJziMC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=Debt+tokens+money&source=bl&ots=M-Y60HHJvi&sig=TmFl-TIs5UabUm1-iHHadBA6Pck&hl=en&ei=liRhSpHNH5_FmQf2_pSrDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5]. Retrieved July-17-09.</ref><ref>{{cite web |url= http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000217&edition=current&q=money&topicid=&result_number=5 |title=money : The New Palgrave Dictionary of Economics |work=The New Palgrave Dictionary of Economics |accessdate=18 December 2010}}</ref> หน้าที่หลักของเงินจำแนกได้ว่า (1) เป็น[[สื่อกลางการแลกเปลี่ยน]] (2) เป็น[[หน่วยวัดมูลค่า]] (3) เป็น[[เครื่องเก็บรักษามูลค่า]] และ (4) บางครั้งในอดีต เป็น[[มาตรฐานการชำระหนี้ภายหน้า]]<ref name="mankiw">{{cite book |title=Macroeconomics |last=Mankiw |first=N. Gregory |authorlink=N. Gregory Mankiw |year=2007 | edition=6th |pages=22–32|chapter=2|publisher=Worth Publishers |location= New York |isbn=0-7167-6213-7 }}</ref><ref name="greco">T.H. Greco. ''Money: Understanding and Creating Alternatives to Legal Tender'', White River Junction, Vt: Chelsea Green Publishing (2001). ISBN 1-890132-37-3</ref> วัตถุหรือเอกสารที่ตรวจสอบได้และปลอดภัยใด ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นเงินทั้งสิ้น
 
เงินถือกำเนิดขึ้นเป็น[[เงินที่เป็นสิ่งของ]] (commodity money) แต่ระบบเงินร่วมสมัยแทบทั้งหมดเป็นแบบ[[เงินกระดาษ]] (fiat money)<ref name="mankiw"/> เงินกระดาษนั้นปราศจาก[[มูลค่าใช้สอย]]แท้จริงเฉกเช่นสินค้าทางกายภาพ และค่าของเงินกระดาษมาจากการประกาศของรัฐบาลให้เป็น[[เงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย]] นั่นคือ เงินนั้นจะต้องได้รับการยอมรับให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนภายในอาณาเขตของประเทศ กับ "หนี้สินทั้งหมด ทั้งหนี้สาธารณะและเอกชน"
 
ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศประกอบด้วย[[เงินตรา]] (ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์) และ[[เงินฝาก]] (ดุลที่ถือไว้ใน[[บัญชีกระแสรายวัน]]และ[[บัญชีออมทรัพย์]]) เงินฝากกระแสรายวันโดยปกติมักเป็นปริมาณเงินหมุนเวียนสัดส่วนใหญ่ที่สุด<ref> {{cite book | last1 = Boyle | first1 = David | authorlink1 = David Boyle | title = The Little Money Book | publisher = The Disinformation Company | year = 2006 | pages = 37 | accessdate = 2011-05-31 | isbn = 978-1932857269}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.pbs.org/newshour/on2/money/history.html |title=On2 Money / A History of Money |publisher=pbs.org |date= |accessdate=2009-04-20}}</ref><ref>Bernstein, Peter, ''A Primer on Money and Banking, and Gold'', Wiley, 2008 edition, pp29-39</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม