ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์"

* สีประจำสถาบัน {{แถบสี|Green}} [[สีเขียว]]
* สีประจำคณะศิลปนาฏดุริยางค์ {{แถบสี|Orange}} [[สีส้ม|สีแสด]]
* สีประจำคณะศิลปศึกษา {{แถบสี|BlueSkyblue}} [[สีน้ำเงิน|สีฟ้า]]
* สีประจำคณะศิลปวิจิตร {{แถบสี|Pink}} [[สีชมพู]]
 
ผู้ใช้นิรนาม