ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลื่นชีวิต (ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2560)"

!1
| 23 มกราคม 2560
|5.5%
|-
!2
| 24 มกราคม 2560
|5.4%
|-
!3
| 30 มกราคม 2560
|5.1%
|-
!4
| 31 มกราคม 2560
|5.5%
|-
!5
| 6 กุมภาพันธ์ 2560
|{{Color|blue|'''5.0%'''}}
|-
!6
| 7 กุมภาพันธ์ 2560
|5.3%
|-
!7
| 13 กุมภาพันธ์ 2560
|5.7%
|-
!8
| 14 กุมภาพันธ์ 2560
|5.5%
|-
!9
| 20 กุมภาพันธ์ 2560
|6.0%
|-
!10
| 21 กุมภาพันธ์ 2560
|6.5%
|-
!11
| 27 กุมภาพันธ์ 2560
|6.8%
|-
!12
| 28 กุมภาพันธ์ 2560
|5.4%
|-
!13
| 6 มีนาคม 2560
|6.9%
|-
!14
| 7 มีนาคม 2560
|7.2%
|-
!15
| 13 มีนาคม 2560
|{{Color|red|'''7.8%'''}}
|-
 
|-
! colspan="2" |เรตติงเฉลี่ย
!{{Color|green|'''5.97%'''}}
|}
 
101,775

การแก้ไข