ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24"

* [[สุทธิดา เกษวิทย์]] (ผึ้ง)
** TNN World Today
** TNN Headline News (ศุกร์, อาทิตย์)
** TNN Nightly News Weekend (พิธีกรหลัก อาทิตย์)
** เจาะลึกข่าวร้อน (พิธีกรหลัก อาทิตย์)
* [[สุพัตรา สมถวนิช]] (แหม่ม)
** ห้องข่าวสุดสัปดาห์ (พิธีกรหลัก)
* [[สุมิตา จันทโร]] (บอนเน่)
* [[สุภิญญา รูปขำดี]] (สุกี้)
** คนบอกข่าว
** TNN Headline News (พิธีกรหลัก จันทร์-อังคาร)
** TNN Day News (พิธีกรหลัก ศุกร์)
** TNN News Focus (ศุกร์ 15:00)
285

การแก้ไข